Tussen traditie en modernisme: Auguste Rodin

Beeldhouwer Auguste Rodin wordt van oudsher vaak ondergebracht bij de Impressionisten. Hij was ongeveer even oud als schilders Monet, Sisley, Renoir en Cézanne. En het schetsmatige van zijn werk, en de hanteringswijze van zijn materialen maakt dat hij zeker past tussen zijn tijdgenoten. Maar tegelijkertijd hield hij in grote mate vast aan de traditie waar de impressionisten juist van af wilden. Zo sloot hij aan op thema’s uit de mythologie en literatuur, en zocht hij in zijn werk naar passie en heroïek.
 
In dat werk wordt de tragiek van zijn tijd weerspiegeld. Geen buitenwereld die naar het werk is vertaald, geen vluchtigheid van wolken, of de zon. Goedbeschouwd is Rodin eerder een erfgenaam van Hugo, Gautier, Boudelaire en andere voorbeelden uit de Franse Romantiek, of zelfs van de Griekse klassieken. En hoewel zijn werk wellicht een eindpunt van de negentiende-eeuwse beeldhouwkunst vormt, is het tegelijkertijd een hoogtepunt en een waardige transitie naar de twintigste eeuw. Door zijn vasthouden aan tradities, maar experimenteren met materiaal maakte het voor latere kunstenaars mogelijk om het abstracte op te zoeken. Niet voor niets noemde Rodin zichzelf een brug tussen verleden en heden.
 

Frank Zweegers - Auguste Rodin - Bourgeois de Calais
Auguste Rodin, Bourgeois de Calais. (bron: Wikipedia)

Tip van Frank Zweegers: In het echt aanschouwen? Dit beeld en meer, is te zien in Musée Rodin in Parijs.