Symbolistische kunst

Fantasie, dromen, en intuïtie zijn belangrijke pijlers binnen het symbolisme. Verder is de drang naar het verleden en het onderbewustzijn kenmerkend aan deze kunststroming. In 1850 was er voor een groep kunstenaars een behoorlijke drang om een tegenreactie te geven op het realisme en het naturalisme, die toen zeer overheersend waren. De nadruk binnen het symbolisme lag op de dood en droombeelden.

Ontvluchten van de werkelijkheid

Het symbolisme was niet alleen te vinden in schilderijen en beeldhouwwerken, maar werd ook toegepast in muziek en literatuur. Het begon in Frankrijk maar verspreidde al gauw door heel Europa. Het symbolisme was niet luchtig noch simpel te interpreteren. Als we kijken naar het tijdperk van het ontstaan, dan was Europa onderhevig aan veel veranderingen. Bij grote veranderingen komt er altijd een bepaald verlies bij kijken. Het verlies van hoe het eerst was en niet akkoord gaan met het heden was de stemming die overheerste binnen de beweging. De industrialisatie en technologische ontwikkelingen zorgden voor sociale verschillen. De angst dat deze veranderingen zouden leiden naar iets negatiefs heeft ertoe geleid dat de drang naar het verleden, dromen en fantasieën de kern van deze beweging werd.

Een bekend citaat van de symbolistische dichter Gustave Kahn luidt “Je krijgt het gevoel dat deze mensen alleen maar bronnen van inkomsten lopen te zoeken; de bron van de dromen droogt op”. Hoewel men probeerde de positiviteit te bewaren, overheerste bij veel kunstenaars een deprimerend gevoel.

 

 

The Death of the Grave Digger by Carlos Schwabe (H3dg3 at en.wikipedia from Wikimedia Commons)
The Death of the Grave Digger by Carlos Schwabe (H3dg3 at en.wikipedia from Wikimedia Commons)