Impressionisme: de beleving van het moment

Ik ga nog even door op het impressionisme. Het impressionisme is een kunststroming met veel vertakkingen, zoals het Postimpressionisme. Ik heb het in een aantal artikelen omschreven, maar kunst moet je vooral zien om het te begrijpen, ervaren en waarderen. Kijk maar even mee: