Expressionisme: vervorming van de werkelijkheid

Het expressionisme is een Europese kunststroming uit de 20e eeuw, die vooral speelde in in de jaren 1905 tot 1940. In het expressionisme probeert de kunstenaar zijn gevoelens en ervaringen voor de waarnemer uit te drukken door een zekere vervorming van de werkelijkheid.

Vervaging van de werkelijkheid

Belangrijk is daarbij vooral dat de onderbewuste gevoelswaarde van de kunstenaar ten opzichte van het onderwerp de boventoon voert. Waar het bij het impressionisme vooral gaat om het uiten van de werkelijkheid zoals men die ervaart. Maar bij expressionisme vervaagt de band met de werkelijkheid juist vaak. En soms valt die helemaal weg. Hierdoor krijgen onvoorstelbaar nieuwe vormen hun kans. Het expressionisme kent maar één wet: dat er geen wetten zijn.

Expressionisme: zichtbaar in meer dan alleen schilderijen

In latere tijden werd het expressionisme een verzamelnaam voor schilderijen die aan deze criteria voldoen, onafhankelijk van de stroming. Expressionisme als stijl is vooral bekend in de schilderkunst, maar komt ook in de muziek, literatuur, architectuur, toneel en in de film als stijl voor. Het abstract expressionisme behoort ook tot het expressionisme.

Frank Zweegers - Karel Appel
Karel Appel – expressionistisch kunstschilder