Emotie en kunst

Volgens Wikipedia vertrekt kunst vanuit de kunstenaar en is in de eerste plaats de subjectieve expressie van een mens.
Kunst, in expressionistische zin, drukt de verbeelding of gevoelens van de kunstenaar uit in een scheppende activiteit of in impressionistische zin; is een schepping die bij de waarnemer een gevoel of verbeelding oproept, met als doel het voortbrengen van een origineel, zintuiglijk waarneembare (of anderszins voorstelbaar) uiting of product met een bepaalde gevoelswaarde of voorstelling. Meestal doet kunst een beroep op het menselijk gevoel voor esthetiek, maar kan daar soms ook op schokkende wijze afstand van doen.  De huidige tendens in kunst is dat  meer intellectueel gebaseerd dan emotioneel.

 

Frank Zweegers - Melk & kaas


Volgens Wikipedia wordt emotie vaak omgeschreven als een innerlijke beleving of gevoel van bijvoorbeeld vreugde, angst, boosheid, verdriet dat door een bepaalde situatie wordt opgeroepen of spontaan kan optreden. In een meer algemene of biologische zin kan men een emotie echter ook definiëren als een reactie van onze hersenen op een positieve of negatieve gebeurtenis.  Zoals ik hierboven al heb geschreven, denk ik dat de emoties een zeer belangrijk deel van kunst zijn. Op dit ogenblik zie ik al nieuwe en vooraanstaande kunstenaars emoties terugbrengen in kunst in plaats van (pseudo) intellectuele elementen te gebruiken. Ik zou emotie als belangrijk element in kunst willen opnieuw introduceren. Wat zijn jouw gedachten hierover?