De unieke uiting die conceptuele kunst heet

Bij conceptuele kunst gaat het om het idee, dat van groter belang is dan de technische uiting daarvan. Deze stroming kent de opvatting dat er geen scherpe grens bestaat tusse
n onze kunst en ons leven. Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw is conceptuele kunst een zeer belangrijke internationale stroming die zich in vele verschijningen openbaart. Niet alleen galeries, maar ook op bijzondere locaties of evenementen wordt conceptuele kunst gebruikt en getoond. De kunstvorm is gestoeld op filosofie, het feminisme, politiek activisme en natuurlijk de psychoanalyse. De conceptuele kunst laat de toeschouwer werken; meer dan de ogen wordt het denken geprikkeld met deze moderne kunstuiting.

Idee belangrijker dan uitvoering

Het doel van conceptuele kunst is bewustwording. Het gaat om het idee van het concept kunst, niet om het getoonde kunstobject. Het eindproduct is een onontkoombare consequentie van het proces. Deze kunststroming gaat dus verder dan traditionele kunst. Dat betekent dat vormen, materialen of technieken vrij zijn. Haast alles kan worden omgevormd tot een kunstobject, zolang het artistieke idee maar aan het proces ten grondslag ligt. De kern van conceptuele kunst ligt in de minimalistische kunst, zoals de Dada beweging begin 20ste eeuw. Marcel Duchamp, met zijn reactie tegen de beeldende kunst, gebruikte alledaagse voorwerpen om nieuwe, subjectieve kunstconcepten te vormen. Zijn bekendste werk is het urinoir, uitgeroepen tot meest invloedrijke werk van moderne kunst. Hiermee werd duidelijk: het creatieve proces is even belangrijk als het uiteindelijke werk.

Kunstwerk overbodig

Conceptuele kunst kent veel kenmerken. Zo staan niet de gemaakte vormen of materie
centraal, maar de bedoelingen en ideeën. Tekst is een veelgebruikt middel en een ander kenmerk is dat de uitvoering minder belangrijk, of zelfs overbodig is. Conceptuele kunst kenmerkt zich ook door het gebruik van onconventionele materialen en media. De waarde van conceptuele kunst ligt dus niet in het eindproduct, maar in het proces. Dit eindproduct is slechts een bijkomstige fase van het scheppingsproces. Conceptuele kunst wordt daardoor meer ‘ontworpen’, dan dat het gemaakt wordt. Foto’s, documenten, kaarten, video, film, performance: de vormen zijn zeer uiteenlopend. Veel hedendaagse kunstenaars gebruiken ook meer sociale media, communicatie en sociale interactie. De conceptuele kunst is zo een stimulerende vorm Afbeeldingsresultaat voor conceptuele kunstvan kunst die onmisbaar is gebleken.