Avant-garde in de beeldende kunst

Sinds de twintiger jaren van de vorige eeuw wordt de term Avant-garde gebruikt ter aanduiding van internationaal gerichte groepen van revolutionaire kunstenaars die experimenteren met nieuwe kunstvormen en tegelijk hun voorgangers en hun artistieke procédés radicaal afwijzen. Voor het eerst werd deze term toegepast op een groep links-pacifistische kunstenaars die in 1916 bijeenkwam in Zürich. Groepen van vernieuwers van de kunst die daarna kwamen, en behoorden tot het modernisme (Dadaïsme, Futurisme, Constructivisme, Surrealisme, Cobra, Kubisme, Popart, Modernisme en Post-modernisme), kregen daarna de eer toebedeeld tot de Avant-Garde te behoren. Kortgezegd zijn Avant-Garde-kunstenaars dus kunstenaars die hun tijd vooruit zijn, en iets radicaal nieuws laten zien. Maar zij krijgen die titel vaak pas, wanneer al duidelijk is dat zij navolging krijgen in de rest van de kunsten en er dus eigenlijk al een nieuwe standaard is gezet.