Aangeklede expressiviteit: Barlach

Ernst Barlach kan beschouwd worden als een modernist, maar de grondslag van zijn werk was en bleef de menselijke figuur, hoewel steevast aangekleed. In het begin van de twintigste eeuw werd Barlachs werk zo populair dat het al snel geassocieerd werd met een nogal dubieuze volkse clichés en ambachtelijkheid. Zijn beelden komen inderdaad vaak zwaar en zelfs achterhaald over. Zijn Man die zijn zwaard treks doet zo bijna middeleeuws aan. Toch past het werk van Barlach in zijn tijd: de terugkeer van de beeldhouwkunst naar elementaire vormen gaat gepaard met een bepaalde log- en strengheid. Wie daar doorheen kijkt, voelt de spanning tussen uiterlijke vorm en innerlijke expressie en het onderzoek dat daarmee gepaard is gegaan, en bovendien de menselijkheid en de zachtheid, die Barlach ook in zijn werk wist te leggen.

Frank Zweegers - Ernst Barlach - Der Buchleser (1936)
Ernst Barlach, Der Buchleser (1936)
Bron: Wikipedia